Plean Spóirt Chathair Bhaile Átha Cliath 2023 - 2028

Closed 22 Aug 2023

Opened 25 Jul 2023

Overview

Is é Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (CCBÁC) an t-údarás áitiúil is mó in Éirinn, le breis is 600,000 duine ina gcónaí laistigh dá cheantar riaracháin. Tá CCBÁC i mbun Plean Spóirt Chathair Bhaile Átha Cliath nua a fhorbairt faoi láthair don tréimhse 2023 – 2028. Is é cuspóir an Phlean Spóirt nua ná iniúchadh straitéiseach a dhéanamh ar sholáthar áiseanna spóirt agus áineasa, bonneagair, clár agus seirbhísí CCBÁC. Tá sé mar aidhm againn a oiread deiseanna agus is féidir a chur ar fáil do dhaoine teacht ar spórt agus aclaíocht, ag cur le saol shaoránaigh agus chuairteoirí na cathrach.   ​

Ar mhaithe le heolas a dhéanamh d’fhorbairt an Phlean Spóirt nua, tá próiseas cuimsitheach poiblí agus rannpháirteachais le páirtithe leasmhara ar siúl
.

Why your views matter

Tá an suirbhé seo a leanas mar chuid den phróiseas rannpháirteachais. Mar dhuine den phobal a bhfuil cónaí ort in, ag obair in, nó ag tabhairt cuairt ar Chathair Bhaile Átha Cliath, is mór againn do thuairim. Cuir an t-am i leataobh mura miste leat chun tionchar a bheith agat ar bhunú Phlean Spóirt nua CCBÁC. Ba cheart go nglacfadh an suirbhé timpeall 10 nóiméad le críochnú agus níl aon sonraí pearsanta le líonadh amach. Míle buíochas as an am a thógáil chun páirt a ghlacadh sa suirbhé seo.

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Anyone from any background

Interests

 • Traffic Planning and Movement
 • Public Transport
 • Pedestrian Movement
 • Cycling
 • Wayfinding
 • Planning
 • Parks, Greening and Biodiversity
 • Open and Civic Space
 • Sports and Leisure
 • Events
 • Tourism
 • Casual Trading
 • Older Persons Services
 • Environmental Health
 • Climate Change
 • Environmental Issues
 • All Interests