Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (LECP) 2024-2029 Suirbhé Comhairliúchán Poiblí

Closed 15 Jan 2024

Opened 16 Nov 2023

Overview

Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail

Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag obair ar Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (LECP) nua. Is plean sé bliana é an Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (LECP) lena mbaineann cuspóirí le haghaidh:

1) Forbairt áitiúil agus pobail a chur chun cinn i gCathair Bhaile Átha Cliath agus tacú léi

2) Forbairt eacnamaíoch a chur chun cinn agus tacú léi

Chun na cuspóirí a chur i gcrích, déanfaidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus roinnt páirtithe leasmhara forbartha eacnamaíochta agus pobail ar fud na cathrach cuid mhaith comhghníomhartha a sholáthar.

Why your views matter

Tá do chúnamh ag teastáil uainn

Tá sé mar sprioc ag an bPlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (LECP) cur le forbairt dhearfach don todhchaí maidir le Cathair Bhaile Átha Cliath. Le gur féidir linn an plean is láidre a dhearadh, ba mhaith linn cloisteáil uait/ó d’eagraíocht. Táimid ag iarraidh do chuid smaointe, tuairimí agus gníomhartha a chloisteáil maidir le conas is féidir feabhas a chur ar chomharsanachtaí, pobail agus geilleagair áitiúla dóibh siúd a gcónaíonn, a n-oibríonn, a bhfoghlaimíonn i gCathair Bhaile Átha Cliath, agus a thugann cuairt ar an áit.

Léigh an dréacht thíos ar Spriocanna Ardleibhéil agus cuspóirí de chuid Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail go mion.  Cuideoidh d’ionchur linn scagadh sa bhreis a dhéanamh ar na spriocanna agus cuspóirí seo agus chun teacht ar ghníomhartha agus chun iad a bhunadh chomh maith.

What happens next

Tabhair faoi deara go bhfuil an suirbhé seo anaithnid agus rúnda. Tá 17 gceist sa suirbhé seo agus ní thógfadh sé níos mó ná 10 nóiméad chun é a chomhlánú. Beidh an suirbhé ar oscailt go dtí 15-12-2023 ag 5 i.n. Má tá tacaíocht uait agus tú ag tabhairt faoin suirbhé a chomhlánú, nó más mian leat iarratas a dhéanamh ar chóip chrua, ríomhphost chuig lecp@dublincity.ie.

Go raibh maith agat,

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Stakeholders
 • Prescribed Bodies
 • Service Providers / Utilities
 • Voluntary Organisations/ NGO
 • Business Associations and Organisations
 • Environmental Organisations
 • National Representative Bodies
 • Elected Officials
 • Residents Groups
 • Staff

Interests

 • Traffic Planning and Movement
 • Public Transport
 • Pedestrian Movement
 • Cycling
 • Wayfinding
 • Roads Design
 • Roads Maintenance
 • Road Licences
 • Road Closures
 • Taxi Ranks
 • Planning
 • Urban Design
 • City Development Plan
 • Forward Planning
 • Local Area Plans
 • Public Realm
 • Economic Development
 • Property Development
 • Strategic Development Zones
 • Conservation
 • Heritage
 • Parks, Greening and Biodiversity
 • Open and Civic Space
 • Sports and Leisure
 • Events
 • Tourism
 • Casual Trading
 • Control of Dogs and Horses
 • Community Engagement
 • Community Facilities
 • Childrens Services
 • Older Persons Services
 • Arts and Culture
 • Street Performance/ Busking
 • Homeless Services
 • Traveller Accommodation
 • Housing Management
 • Regeneration Projects
 • Environmental Health
 • Water and Drainage
 • Waste Management
 • Climate Change
 • Environmental Issues
 • Local Property Tax
 • An Cháin Mhaoine Áitiúil
 • All Interests
 • All Services
 • Gach Seirbhís
 • Uile
 • Fire Services
 • Training
 • Human Resources