Suirbhé ar Fhodhlíthe Luasteorann Speisialta 2019 a bheartaítear

Page 1 of 4

Closes 22 Sep 2019

Leibhéil tacaíochta agus chuir in aghaidh

1. Leibhéil Tacaíochta agus Chuir in Aghaidh
Cé chomh tréan a thacaíonn tú leis nó a chuireann tú in aghaidh an togra chun luasteorainn 30 ciliméadar san uair a thabhairt isteach i gceantair chónaithe?
Cé chomh tréan a thacaíonn tú leis nó a chuireann tú in aghaidh an togra chun luasteorainn thréimhsiúil 30 ciliméadar san uair a thabhairt isteach i gceantair scoile?
2. Conas a thiomáinfidh daoine i gcriosanna 30 ciliméadar san uair?
Beidh mé cúramach chun cloí leis na teorainneacha nua 30 ciliméadar san uair, pé áit a mbíonn siad i gceist.
Smaoineamh maith iad teorainneacha 30 ciliméadar san uair ó thaobh teoirice de, ach ní dóchúil go ndéanfaidh siad difear fiúntach.
Rachaidh luasteorainneacha 30 ciliméadar san uair i gceantair chónaithe chun sochair an phobail agus a thimpeallachta.
Tá ár gceantair chónaithe sábháilte d’úsáideoirí bóithre leochaileacha agus ní gá na luasteorainneacha a ísliú.
3. Tuairimí faoi dhaoine eile:
Tiomáineann formhór na ndaoine ró-thapa
Ba mhian liom dá dtiomáinfeadh gach duine beagán níos moille ar na bóithre.
Ní féidir glacadh le luasteorainneacha a shárú i bhformhór na gcásanna.
Dá dtabharfaí teorainneacha 30 ciliméadar san uair isteach, ní chloífeadh formhór na dtiománaithe leo.
Tabharfaidh daoine neamhaird ar theorainneacha 30 ciliméadar san uair mar gheall nach gceapann siad go mbéarfaidh na póilíní orthu.
4. Tuairimí fúthu féin:
Má thugtar luasteorainn 30 ciliméadar san uair isteach, b’fhéidir nach gcloífidh mé leis.
Úsáidim mo bhreithiúnas féin, seachas luasteorainneacha, nuair a bhíonn cinneadh á dhéanamh agam faoin luas a thaistealaíonn mé ar an mbóthar.
5. Cumas agus Muinín
Ní bhíonn sé i gceist ag formhór na ndaoine a sháraíonn luasteorainneacha 30 ciliméadar san uair é sin a dhéanamh. Is éard a tharlaíonn, go bunúsach, ná ní thugann siad faoi deara go raibh teorainn 30 ciliméadar san uair i gceist.
Tarlaíonn go dtiomáinim níos tapúla ná na luasteorainneacha minic go leor i ngan fhios dom.
Tarlaíonn go dtiomáinim ar an luas a thiomáineann daoine eile ar an mbóthar.
Ní thugaim mórán airde ar luasteorainneacha, tiomáinim le sruth an tráchta, i ndáiríre.