Suirbhé ar Fhodhlíthe Luasteorann Speisialta 2019 a bheartaítear

Closed 22 Sep 2019

Opened 12 Aug 2019

Overview

Is mian le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath idirchaidreamh a dhéanamh trí chomhairliúchán poiblí le baill den phobal i dtaobh an luasteorainn 30 ciliméadar san uair a thabhairt isteach i níos mó ceantair chónaithe sa chathair. Is é cuspóir an chomhairliúcháin seo chun aiseolas poiblí  a fháil ar an luasteorainn 30 ciliméadar san uair ar mhaithe le measúnú a dhéanamh ar  leibhéil de thacaíocht phoiblí agus a shainaithint má tá aon bhacainní ar leith roimh ghlacadh agus comhlíonadh.


Tugtar faoi luasteorainneacha speisialta a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis na Treoirlínte maidir le Luasteorainneacha a Leagan Amach agus a Bhainistiú in Éirinn’ (Márta 2015), a d’fhoilsigh an Roinn Iompair, Turasóireachta agus SpóirtThe Road Traffic Act of 2004 (Section 9)

an bonn reachtaíochta reatha chun luasteorainneacha a leagan amach. Feidhm de Chomhaltaí Tofa na Comhairle iad luasteorainneacha speisialta (30 ciliméadar san uair, 50 ciliméadar san uair, 60 ciliméadar san uair, 80 ciliméadar san uair) a leagan amach. Is é an luasteorainn réamhshocraithe i
limistéar riaracháin Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 50 ciliméadar san uair.


Is féidir aighneachtaí a dhéanamh ar líne, ag 5pm, Dé Domhnaigh, an 22 Meán Fómhair 2019 nó roimhe sin. Is féidir aighneachtaí a dhéanamh, chomh maith, i scríbhinn trí “Athbhreithniú ar an Luasteorainn” a scríobh orthu agus iad a sheoladh chuig An tInnealtóir Sinsearach, An Roinn Oibríochtaí Iompair, Comhshaoil agus Iompraíochta, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Oifigí na Cathrach, Cé an Adhmaid, D08 RF3F, nó ar ríomhphost chuig speedreview@dublincity.ie. Tá cruachóip d’Fhodhlíthe Luasteorann Speisialta 2019 ar fáil le cigireacht a dhéanamh orthu ag gach Leabharlann de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath d’fhad an Chomhairliúcháin Phoiblí.

Frequently Asked Questions

The following publications are pertinent to the current speed limits public consultation:

Cáipéisí Comhairliúcháin Phoiblí

Naisc le cáipéisí agus láithreáin ghréasáin ghaolmhara

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Residents Groups
  • All citizens

Interests

  • Traffic Planning and Movement
  • Public Transport
  • Pedestrian Movement
  • Cycling
  • Wayfinding
  • Roads Design
  • Roads Maintenance