Dréachtscéim Pleanála CFS an Phoill Bhig Thiar

Closed 8 Mar 2017

Opened 24 Jan 2017

Overview

Trí aighneacht a dhéanamh is féidir leat do chuid tuairimí faoi shaincheist nó théama áirithe a chur in iúl. Déantar aighneachtaí ionas gur féidir leat féin, nó le do ghrúpa ról a ghlacadh i ndéanamh an Scéim Pleanála. Is féidir roinnt tuairimí difriúla agus iad bunaithe ar théamaí difriúla a chur i d’aighneacht. Chun cabhrú leat tá téamaí an Dréachtscéim Pleanála liostaithe againn thíos ionas gur féidir leat aighneacht a dhéanamh faoin téama ábhartha. Is féidir leat grianghraif nó cáipéisí eile a chur i d’aighneacht.

Tógfar san áireamh gach aighneacht agus tuairim a gheofar laistigh den amfhráma atá leagtha amach thuas sula dtabharfar an Straitéis chun críche.

Chun gur féidir an plean a ullmhú, iarrtar ort d’aighneacht a dhéanamh chomh luath is féidir. Coinnigh gach aighneacht soiléir, simplí agus beacht.

Is é an dáta deiridh do gach aighneacht ná Dé Céadaoin, an 8 Márta 2017.

 

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Stakeholders
 • Prescribed Bodies
 • Service Providers / Utilities
 • Voluntary Organisations/ NGO
 • Business Associations and Organisations
 • Environmental Organisations
 • National Representative Bodies
 • Elected Officials
 • Residents Groups
 • All citizens
 • Older people
 • Children and Young People (u18)
 • Gach Saoránach

Interests

 • Planning