Athraithe Ábhartha ar Dhréachtscéim Pleanála CFS an Phoill Bhig Thiar

Closed 12 Jul 2017

Opened 14 Jun 2017

Overview

Trí aighneacht a dhéanamh is féidir leat do chuid tuairimí faoi na hAthruithe Ábhartha molta do Dhréachtscéim Pleanála CFS an Phoill Bhig Thiar a chur in iúl.  Déantar aighneachtaí ionas gur féidir leat féin, nó le do ghrúpa ról a ghlacadh i ndéanamh an Scéim Pleanála. Chun cabhrú leat, tugtar Uimhir Thagartha d’Athrú Ábhartha ar an Dréachtscéim agus is féidir leat aighneacht a sheoladh isteach faoin leasú ábhartha.  Is féidir grianghraif nó doiciméid eile a chur isteach le d’aighneacht.

Ní ghlacfar ach amháin le haighneachtaí maidir le hAthruithe Ábhartha molta agus / nó cinneadh ar Mheasúnacht Timpeallachta agus / nó cinneadh Measúnacht Chuí ar chur i bhfeidhm na leasuithe molta.  Beidh aighneachtaí nach gcloíonn leis na critéir seo neamhbhailí.

Chun gur féidir an plean a ullmhú, iarrtar ort d’aighneacht a dhéanamh chomh luath is féidir. Coinnigh gach aighneacht shoiléir, simplí agus beacht.

Is é an dáta deiridh do gach aighneacht ná Dé Céadaoin 12 Iúil 2017.

 

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Stakeholders
 • Prescribed Bodies
 • Service Providers / Utilities
 • Voluntary Organisations/ NGO
 • Business Associations and Organisations
 • Environmental Organisations
 • National Representative Bodies
 • Elected Officials
 • Residents Groups
 • All citizens
 • Older people
 • Children and Young People (u18)
 • Gach Saoránach

Interests

 • Planning