Find Consultations

 • Ceistneoir Domhnach Míde

  Nocht Do Chuid Tuairimí ! Tá do chuid tuairimí á lorg againn ar conas feabhas a chur ar Domhnach Míde. Is mian linn do chuid tuairimí agus moltaí a chloisteáil maidir le conas feabhas a chur ar an gceantar, is cuma má tá tú i do chónaí, ag obair nó ag tabhairt cuairt ar... More
  Closed 3 years ago
 • Dublin City Sport and Wellbeing Partnership (DCSWP) Strategy Consultation for Individuals

  Dublin City Council, in cooperation with a number of sporting, community and business organisations has recently established the Dublin City Sport and Wellbeing Partnership (DCSWP) to improve the quality of life of people living and working in Dublin City. This goal is to be achieved primarily... More
  Closed 3 years ago
 • Dublin City Sport and Wellbeing Partnership (DCSWP) Strategy Consultation for Organisations

  Dublin City Council (DCC), in cooperation with a number of sporting, community and business organisations has recently established the Dublin City Sport and Wellbeing Partnership (DCSWP) to improve the quality of life of people living and working in Dublin City. This goal is to be achieved... More
  Closed 3 years ago
 • Significant Water Management Issues in Ireland for the Development of the Second Cycle River Basin Management Plans

  Mr. Alan Kelly, T.D., Minister for the Environment, Community and Local Government, invites submissions and comments on the Significant Water Management Issues in Ireland (PDF downloadable below) for the Development of the Second Cycle River Basin Management Plans which he has published in... More
  Closed 3 years ago
 • Proposed Point Roundabout Improvement Scheme Part VIII

  A Part VIII application was submitted on 31 st July 2015 for the Proposed Point Roundabout Improvement Scheme consisting of the upgrade to the Point Roundabout junction to a three-arm signalised junction with a left-turn slip lane from North Wall Quay to East Wall Road, Dublin 1 ... More
  Closed 3 years ago
 • Dublin City Council Website

  Help us make the Dublin City Council website better. Please answer these four short questions. More
  Closed 3 years ago
 • Dublin City Centre Transport Study Consultation

  Dublin City Council want your views on the Dublin City Centre Transport Study. The study seeks to address the imminent transport issues facing the core city centre area, to facilitate the implementation of the Dublin City Development Plan, and to safeguard the future growth of the city.... More
  Closed 3 years ago
 • Comhairliúchán Poiblí – Staidéar Iompair Lár Chathair Bhaile Átha Cliath

  Tá do chuid tuairimí maidir leis an Staidéar Iompair Lár Chathair Bhaile Átha Cliath á lorg ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Díríonn an staidéar isteach ar conas dul i ngleic leis na saincheisteanna iompair i gcroí lár na cathrach, chun gur féidir Plean Forbartha... More
  Closed 3 years ago
 • Local Property Tax – Public Consultation Phase 2015

  To read the FAQ, please click here and the adopted budget book here . Please, scroll down to start the survey. Please, click here for the Irish version Under section 20 of the Finance (Local Property Tax) Act 2012, as amended by section 5 of the Finance (Local Property Tax) Act 2013, a... More
  Closed 3 years ago
 • Cáin Mhaoine Áitiúil – Céim an Chomhairliúcháin Phoiblí 2015

  Cliceáil anseo chun na Ceisteanna Coitianta agus Buiséad a Glacadh 2015 a léamh. Chun teacht ar an suirbhé, téigh thíos go bun an leathanaigh. De réir alt 20 den Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil), 2012, arna leasú le halt 5 den Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil),... More
  Closed 3 years ago
 • Dublin City Local Economic and Community Plan 2016 - 2021

  The first Local Economic and Community Plan is being developed for Dublin City setting out high level goals, objectives and actions needed to promote and support economic development and local and community development over the next six years. Early in 2015, the two bodies tasked with... More
  Closed 3 years ago
 • Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail Bhaile Átha Cliath, 2016 - 2021 Comhairliúchán Poiblí

  Tá an chéad Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail á fhorbairt i gcomhair Cathair Bhaile Átha Cliath ag leagan amach spriocanna ardleibhéil, cuspóirí agus na bearta a theastaíonn chun forbairt eacnamaíochta, forbairt áitiúil agus pobail a chur chun cinn i rith na sé bliana... More
  Closed 3 years ago
 • Dublin Fire Brigade - Fire and Emergency Operations Plan Public Consultation

  We want the public to understand what we do as a Fire service and to contribute to our plans for the future. Dublin Fire Brigade continually strives to provide an efficient, effective service that ensures the safety of our communities and increases the safety of our fire-fighters. We want to... More
  Closed 4 years ago
 • Plean Oibríochtaí Dóiteáin agus Éigeandála Briogáide Dóiteáin Átha Cliath - An Comhairliúchán Poiblí

  Ba mhaith linn go mbeadh tuiscint ag an bpobal ar an obair a dhéanaimid mar sheirbhís dóiteáin. Ba mhaith linn freisin an deis a thabhairt duit do thuairim a chur in iúl faoinár bpleananna don todhchaí. Bíonn Briogáid Dóiteáin Átha Cliath i gcónaí ag obair go crua le seirbhís... More
  Closed 4 years ago
 • North West Area Art on Traffic Light Box Submissions

  We are now calling on those artists and creatives amongst you to submit your proposals for artwork on our Traffic Light Control Boxes (those grey boxes you see dotted around - see above) in the North West area. This competition is open to all, both amateur and professional. Previous... More
  Closed 4 years ago
 • Liffey Cycle Route Design Options - Non Statutory Public Consultation

  Dublin City Council is seeking feedback on its plans to provide an off-road cycle route along the River Liffey by Friday, 17 th April 2015. The ‘Liffey Corridor’ cycle route would run from the Phoenix Park to the 3-Arena in the Docklands. Four possible options are being considered: ... More
  Closed 4 years ago
 • Rotharbhealach na Life, Roghanna Dearaidh – Comhairliúchán Poiblí Neamhreachtúil

  Maidir le breithniú atá á dhéanamh ar Rotharbhealach easbhóthair a chur isteach feadh na Life, tá do thuairimí ag teastáil ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath faoin Aoine, 17 Aibreán 2015. Cuirfear rotharbhealach ‘Raon rothar na Life’ isteach ó Pháirc an Fhionnuisce... More
  Closed 4 years ago
 • Part VIII Application for Redevelopment of the Wholesale Fruit & Vegetable Market

  A Part VIII application was submitted on 1st October 2014 for part change of use, renovations and improvements to the Wholesale Fruit and Vegetable Market which presently is underutilized and presents a dilapidated appearance to the public. The change of use addresses the introduction of... More
  Closed 4 years ago
 • Report Rathgar Village Improvement Plan (Draft)

  Following on from extensive public consultation, Dublin City Council's South East Area Office have prepared a Draft Rathgar Village Improvement Plan. The draft plan was submitted to the South East Area Committee on Monday 13th October. There will now be a four week period of public consultation... More
  Closed 4 years ago
 • An Plean Corparáideach - Suirbhé

  Is cuid den phróiseas é an suirbhé seo chun Plean Corparáideach 2015-2019 a fhorbairt do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Beidh do chuid freagraí an úsáideach don Chomhairle agus cinneadh á dhéanamh i dtaobh na spriocanna agus na cuspóirí do thodhchaí na Cathrach. More
  Closed 4 years ago
 • Corporate Plan Survey

  This survey forms part of the process to develop Dublin City Council's new Corporate Plan 2015-2019. Your responses will be very helpful to Dublin City Council in deciding the goals and objectives of the City Council for the period 2015 to 2019. More
  Closed 4 years ago
 • Love the Lanes Feedback

  Love the Lanes is a joint initiative between Dublin City Council and the Temple Bar Company to bring new life to the back lanes of Temple Bar. Our aim is to reactivate these lanes for people to use and enjoy. We had a great response to our public call out for new ideas, with ten proposals... More
  Closed 4 years ago
 • Dublin Bay Biosphere

  What is a Biosphere? A biosphere reserve is a place which is internationally recognised by UNESCO for its biodiversity yet is actively managed to promote a balanced relationship between people and nature. Biospheres have a ‘core’ designated for nature conservation but the rest of the... More
  Closed 4 years ago
 • Parks Questionnaire

  This questionnaire serves as part of a public consultation process in the development of a Dublin City Parks and Landscape Strategy. It asks you about your opinion of public parks and, in particular, access to them, what you do there, as well as your views... More
  Closed 4 years ago
 • Local Property Tax – Public Consultation Phase

  To read the FAQ, please click here and the abridged adopted budget book here . Please, scroll down to start the survey. Under section 20 of the Finance (Local Property Tax) Act 2012, as amended by section 5 of the Finance (Local Property Tax) Act 2013, a Local Authority may as a reserved... More
  Closed 4 years ago
 • Cáin Mhaoine Áitiúil – Céim an Chomhairliúcháin Phoiblí

  Cliceáil anseo chun na Ceisteanna Coitianta agus Buiséad Giorraithe a Glacadh 2014 a léamh. Chun teacht ar an suirbhé, téigh thíos go bun an leathanaigh. De réir alt 20 den Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil), 2012, arna leasú le halt 5 den Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine... More
  Closed 4 years ago
 • Phibsborough Mountjoy Local Area Plan

  The City Council proposes to amend the existing Local Area Plan for Phibsborough / Mountjoy 2008 with a view to having a new plan in place for 2015-2021. As this review process starts we would like to get your opinions on the current plan – what should stay / change / be introduced? The... More
  Closed 4 years ago
 • Fairview-Marino Questionnaire

  Have Your Say! We want your ideas of how to improve Fairview/Marino. Whether you live, work or visit Fairview/Marino for whatever reason, we want to hear your vision and ideas on how to improve the area. The survey covers a range of topics like movement of people and access, land use... More
  Closed 4 years ago
 • Imagine Temple Bar

  This is an open call for all those interested in Temple Bar to share their thoughts on how the area could be at its best in the future. So, whether you live, work or play in Temple Bar, whether you come to the area a lot or are just passing through, whether you are a local or a tourist,... More
  Closed 5 years ago
 • Love the Lanes

  Activating Temple Bar’s lanes for people to use and enjoy ‘Love the Lanes’ is looking for new ideas and creative possibilities to help us rethink how we use the back lanes of Temple Bar. Over the years these lanes have fallen into disuse and have become magnets for... More
  Closed 5 years ago
94 results. Page 3 of 4